Sponsor serwisuSTS
Nowe
Najpopularniejsze
Poczekalnia
#jonji
wujas

Jonji wyjątkowo ceni sobie podejście Evil Geniuses

@JonjiJlc

Kilka krótkich dni w Seattle, praca z zasobami i możliwości, takie jak spotkanie i rozmowa z valensem, wyjście na szaloną kolację sponsorowaną przez Evil Geniuses lub spotkanie i rozmowa z ludźmi, którzy po prostu chcą zobaczyć, że odnosimy sukces jako ludzie

Just a few short days here in Seattle, working with resources and getting opportunities such as finally getting to meet and chat with @valens or go out for an insane dinner covered by @EvilGeniuses, or meet and chat with people who just wanna see us succeed as humans

3
0
@JonjiJlc

To naprawdę sprawia, że wszystkie małe rzeczy nie mają znaczenia. W ogólnym rozrachunku chcą stworzyć 10 małych właścicieli, którzy wiedzą, jak dobrze strzelać, ale nie tylko strzelać, ale także czuć się lepszymi ludźmi i lepiej rozmawiać nie tylko ze sobą nawzajem, ale także z innymi poza pracą i w życiu codziennym. Jestem bardzo wdzięczny i podekscytowany

really just makes all the little things not matter. Big picture they wanna make 10 little owners who know how to aim, and not only aim but carry themselves as better people and talk better to not only eachother but others outside of work and in daily life. So grateful and excited

2
0
+5
Tagi:#twitter#jonji#evilgeniuses#eg