Nowe
Najpopularniejsze
Poczekalnia
#cadian
TombStone

cadiaN w nowych barwach

+12
#dvorborg
TombStone

Trener Preasy: Wiele drużyn jest zbudowanych po prostu z najlepszych graczy/nazwisk

@dvorborg

Myślę, że tak wiele osób nie docenia wpływu, jaki na wyniki zawodników ma to, czy drużyna jest dobrze dopasowana, czy nie Role, pozycje, style gry, zagrania, styl gry - wszystko to ma duży wpływ na to, kto gdzie pasuje i nie jest to tak proste, jak to, że zawodnik X jest lepszy od zawodnika Y. Zespół nie potrzebuje określonej ilości umiejętności przywódczych, komunikacji i inicjatywy. Na przykład, jeśli masz prowadzącego, który wykonuje wiele ustalonych zagrań, potrzebujesz mniej tych umiejętności. Jeśli masz prowadzącego, który chce swobodnie callować i robić to w trakcie rundy, potrzebujesz tego dużo Agresorzy w drużynie mogą zajmować w zasadzie dowolne pozycje na mapie, ale musi to mieć sens dla reszty drużyny. Tak wielu fanów nie rozumie tego z zewnątrz, ale także tak wiele drużyn jest zbudowanych po prostu z najlepszych graczy / nazwisk. Wolałbym mieć nieco gorszych graczy, którzy mają sens razem, niż cokolwiek innego. Na przykład roeJ jest najlepszym riflerem, jakiego moglibyśmy zdobyć dla naszej drużyny, nawet gdybyśmy mieli nieskończone pieniądze. Czy jest najlepszym riflerem na świecie? Nie. Ale jest najlepszym strzelcem na świecie, który uzupełnia nasz zespół

I think so many people underestimate the impact it has on players performance whether or not a team is a good fit Roles, positions, playstyles, playbooks, calling style all make up a big difference as to who fits where, and it's not as simple as X player is better than Y A team doesn't need a set amount of leadership skills, communication and initiative. Like if you have a caller that runs a lot of set plays, you need less of those skills. If you have a caller that wants to free call and mid round, you need a lot of that You can have the aggressors on the team be basically any position on the map, but it needs to make sense with the rest of the team So many fans don't understand this from the outside, but also so many teams are built just getting the best players / names. I'd much rather have slightly worse players that makes sense together, than anything else. As an example roeJ is the best rifler we could get for our team, even if we had infinite money. Is he the best rifler in the world? No. But he's the best rifler in the world to compliment what our team is

0
0
+13
Tagi:#dvorborg#Preasy#roej