Nowe
Najpopularniejsze
Poczekalnia
#stewie2k
TombStone

Stewie2k stał się wolnym zawodnikiem i nie wyklucza powrotu do CS-a

@Stewie

To było długie 7 lat bycia zakontraktowanym i teraz jestem oficjalnie wolnym agentem. Chciałbym podziękować EG za czas i wsparcie, kiedy tam byłem. To był ciężki czas z dala od rywalizacji, ale byłem też w stanie odzyskać siebie i streaming był tego kluczową częścią.

It’s been a long 7 years being contracted & now I’m officially a free agent. I’d like to thank EG for the time and support while I was there. It’s been a rough time period away from competing but I was also able to regather myself and streaming have been a crucial part of it.

5.6K
92
@Stewie

Dziękuję fanom, którzy nadal wspierają mój stream i mnie. Streaming trzymał mnie przy ziemi i będę kontynuował moje streamy. Jednak podczas tego gorszego okresu, grindowanie Valoranta przywróciło konkurencyjność i jestem gotowy do rywalizacji w ogóle.

Thanks to the fans who continued to support my stream and me. Streaming kept me grounded and I will continue to push my streams. However during this down period, grinding Valorant brought the competitiveness back and I’m ready to compete in general.

1.4K
7
@Stewie

Bycie z dala od CS-a nie oznacza, że zamknąłem drzwi. Jestem gotowy do grindowania, zawsze to kochałem, a jeśli nadejdzie czas, w którym będę musiał ponownie grindować i rywalizować na najwyższym poziomie, jestem na to gotowy.

Being away from CS doesn’t mean I closed the doors. I’m ready to grind, always loved it, and if the time comes where I need to grind again and compete at the highest level I’m ready to do so.

1.9K
20
-24
Tagi:#stewie2k#eg#twitter