Sponsor serwisuEtoto
#pimp
wojteksol

GamerLegion jak na razie rozgrywa 11. mecz

@PimpCS2

Jeśli rozegrałoby się ten mecz Heroic vs GamerLegion 10 razy na arenie takiej jak ta, Heroic wygrałoby 10 razy. Jeśli Heroic zagrałoby z GamerLegion 11 razy, powiedziałbym, że GL ma szansę wygrać 1 raz. Muszą mieć nadzieję, że to będzie ten 11 mecz!

If you play this Heroic vs GamerLegion game 10 times in an arena like this, Heroic win 10 times. If Heroic play GamerLegion 11 times, I’d say there’s a chance GL win 1. They have to hope this is that 11th game!

103
0
+10
Tagi:#pimp#gamerlegion#blastmajor