#hexT
owange

Uzasadnione odsłonięcie tweetów HexTa czy po prostu atak na organizację?

@Its_Lucid_

Te wszystkie rzeczy z HexTem z EG są po prostu złe, człowieku. Dzieciak był młody i naiwny, ale powinien przeprosić za niedopuszczalne komentarze. Ten raport jest najwyraźniej kolejnym atakiem na EG z powodu ich niezadowalających wyników i rozdmuchiwania postępów. Kiedy inwestujesz tak dużo, jak oni, zasługujesz na coś.

This HexT-EG stuff is all just so wrong man. Kid was young and naive but should apologize for unacceptable comments. This report is clearly just another attack on EG because of their underwhelming results and overblowing of progress. When you invest as much as them, you deserve

20
0
@Its_Lucid_

Być w stanie świętować, kiedy prawie pokonałeś najlepszą drużynę na świecie z kolejnym graczem wziętym spod szyldu blueprint. Ten projekt to w końcu ogromna inwestycja i EG powinno otrzymać więcej wsparcia za wpieranie i zapewnianie jakiejkolwiek nadziei dla graczy z NA.

To be able to celebrate a little when upsetting the #1 team in the world with another blueprint player starting for you. This project is a huge investment after all and EG should be receiving more support for attempting to support and provide any beacon of hope for NA players

3
0
+1
Tagi:#hexT#eg#lucid