Bitskins
Nowe
Najpopularniejsze
Poczekalnia
Bitskins
#blastspring
owange

Błąd FaZe czy błąd organizatora?

@kassad

Jeśli FaZe złożyło prośbę kilka tygodni temu, a wczoraj została ona unieważniona, bo ktoś w BLAST zorientował się, że konfig jest zarejestrowany w Heroic, to jest to wina BLAST. Jeśli prośba została złożona 3 dni temu i zmieniona wczoraj, to jest to wina FaZe. Potrzebujemy wyjaśnień BLAST.

If Faze made a request few weeks ago and it got overturned yesterday because somebody in Blast just realized konfig is registred with Heroic, thats on Blast. If request was made 3 days ago and changed yesterday, thats on Faze. Some clarification @BLASTPremier

113
0
+10
Tagi:#blastspring#kassad#faze#k0nfig